प्रशिक्षण कार्यक्रम

मोडी लिपी व अभिलेख व्यवस्थापन शास्त्र या विषयांवर संचालनालयाच्या वतीने प्रशिक्षण शिबिरे आयाजित केली जातात.
कृपया संपर्क साधावा.